ژاپن اجازه کشت برنج را در 28 منطقه از فوکوشيما صادر کرد

دولت ژاپن روز جمعه اعلام کرد اجازه کشت برنج را در بيست و هشت منطقه از استان فوکوشيما را صادر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاري کيودو از توکيو، ميزان ماده راديو اکتيو سزيم اندازه گيري شده در برنجهاي برداشت شده از اين مناطق در پائيز سال گذشته حدود يکصد تا پانصد بکرل در کيلوگرم گزارش شده است. بر اساس اين گزارش، در پي وقوع بحران هسته اي در نيروگاه فوکوشيما دايچي ژاپن در سال گذشته ميلادي،برنجهاي برداشت شده را از نظر امکان آلوده بودن به تشعشات راديو اکتيوي مورد آزمايش قرار مي دهد. وزارت کشاورزي، جنگلداري و شيلات ژاپن همچنين مانع از کاشت برنج در منطقه اي به وسعت هفت هزار و دويست و هشتاد هکتار از زمين هايي آلوده به تشعشات راديو اکتيو شده است.

 همچنين زمين هايي که در شعاع بيست کيلومتري مجتمع فوکوشيما قرار دارند نيز شامل اين طرح مي شوند

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V5.3.12.0