• ساعت : ۱۴:۸:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 106
پیش بینی گروه های آمیلوزی بالا و متوسط بر اساس خصوصیات فیزیكوشیمیایی نشاسته در ژنوتیپ های برنج
برای دریافت فایل اصل مقاله، روی گزینه‌ی فایل الحاقی (در پایین) کلیک کنید.
امتیاز :  ۲/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0