• ساعت : ۱۱:۵۸:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 65
    /  7
بازدید كمیته ارزیابی از طرح ها و پروژه های موسسه تحقیقات برنج كشور


صبح روز دوشنبه 14 مرداد ماه 1398 کمیته ارزیابی طرح ها و پروژه های موسسه تحقیقات برنج کشور متشکل از محققان استا ن های گیلان و مازندران با حضور در موسسه تحقیقات برنج کشور پروژه های تحقیقاتی اجرا شده در سال جاری را از نزدیک مورد ارزیابی قراردادند ، در طی این بازدید مزرعه ای که با حضور آقایان دکتر اصفهانی از اساتید دانشگاه گیلان ، دکتر مومنی از سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ، دکتر کاوسی ودکتر مجیدی از اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور و خانم دکتر تجددی طلب معاون پژوهشی ومسئولین بخشهای تحقیقاتی ومحققین موسسه برگزار شد ، هرکدام از مجریان پروژه ضمن تشریح پروژه های خود و میزان پیشرفت آن در سال جاری ، پیرامون دستاوردهای پروژه و مشکلات موجود بر سر راه اجرای بهتر پروژه مطالبی را بیان نمودند . شایان ذکر است که بازدید پروژ ه ها و طرح های تحقیقاتی و اطلاع از نحوه اجرای پروژه های در دست اجرای موسسه هر ساله توسط کمیته ارزیابی طرحها انجام می شود 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0