• ساعت : ۱۴:۶:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ 
  • تعداد بازدید : 82
    /  5
برگزاری جلسه هماهنگی به منظور اجرای پایلوت كشت دوم
صبح روز سه شنبه 26 شهریور ماه سال 1398 با حضور رئیس و معاون بخش مکانیک  ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون موسسه تحقیقات فنی و مهندسی وبا حضور سرکار خانم تجددی طلب و اعضای هیات علمی موسسه جلسه ای به منظور نحوه همکاری موسسه فنی و مهندسی و موسسه برنج به منظور هرچه مطلوبتر پایلوت های کشت دوم و ارقام مورد نظر در موسسه برنج برگزار و تصمیمات لازم جهت اجرای برنامه ها و پروژه های مشترک اتخاذ گردید 
منبع خبر
روابط عمومی موسسه تحقیقات برنج کشور
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0