• ساعت : ۸:۳۷:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 64
    /  3
برگزاری دوره آموزشی «مكاتبات علمی و رزومه نویسی به زبان انگلیسی»

برگزاری دوره آموزشی «مکاتبات علمی و رزومه نویسی به زبان انگلیسی»

دوره آموزشی با عنوان: «
مکاتبات علمی و رزومه نویسی به زبان انگلیسی» توسط آقای دکتر حامد کیومرثی در تاریخ یکشنبه 1398/8/19 در محل سالن اندیشه موسسه تحقیقات برنج کشور برگزار شد. در این دوره مطالبی در خصوص اصول نگارش صحیح نامه‌های رسمی و اداری انگلیسی برای مکاتبات آنلاین (ایمیل)، مذاکرات بین‌المللی، علوم و فنون تشریفات بین‌المللی، رزومه نویسی و اصول نگارش کاورلتر به زبان انگلیسی و همچنین نحوه تنظیم و مبادله تفاهم نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی ارایه شد. محور اصلی مطالب این دوره یک روزه مکاتبات علمی و اداری به زبان انگلیسی و برخی اصول و ضوابطی است که متضمن کارایی مکاتبات و نیز اصول صحیح نگارش شرح فعالیت‌های علمی و حرفه‌ای (رزومه) و ارسال پیام‌ها و نامه‌های الکترونیکی بود که به طور مفصل و مفید مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت. امید است برگزاری چنین کارگاه هایی بتواند تسهیل بیشتری در امر مراودات و مکاتبات علمی پژوهشگران و مدیران مراکز تحقیقاتی با سایر مراکز علمی مرتبط بین‌المللی فراهم آورد.

موسسه تحقیقات برنج کشور

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0