• ساعت : ۸:۳۷:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 76
    /  3
برگزاری سخنرانی علمی با عنوان: تولید پروتئین‌های نوتركیب در گیاهان
برگزاری سخنرانی علمی با عنوان: تولید پروتئین‌های نوترکیب در گیاهان

در ادامه برگزاری دوره‌ای سخنرانی‌های علمی در موسسه تحقیقات برنج کشور، دکتر مصطفی مدرسی عضو هیات علمی بخش تحقیقات اصلاح بذر موسسه سخنرانی خود با عنوان: «تولید پروتئین‌های نوترکیب در گیاهان» را در محل سالن اندیشه موسسه ارایه کرد. چکیده این سخنرانی در فایل پیوست قابل دسترسی است.

موسسه تحقیقات برنج کشور
 
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0