• ساعت : ۱۲:۲۴:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 27
بررسی ژنوتیپ های برنج ایرانی و خارجی از نظر خصوصیات فیزیكوشیمیایی دانه و نشانگرهای ریزماهواره
* برای دریافت فایل pdf مقاله روی علامت پیوست (بالا سمت چپ) کلیک کنید*
امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0