• ساعت : ۲۱:۵۹:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ 
  • تعداد بازدید : 95
پیام تبریك موسسه برای انتخاب شایسته جناب آقای دكتر خاوازی به عنوان وزیر جهاد كشاورزی
پیام تبریك موسسه تحقیقات برنج کشور برای انتخاب شایسته جناب آقای دكتر خاوازی به عنوان وزیر جهاد كشاورزی
 


 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0