• ساعت : ۲۰:۱۵:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 
  • تعداد بازدید : 66
پیام تبریك موسسه برای انتخاب آقای دكتر بازرگان به عنوان سرپرست سازمان تحقیقات

پیام تبریك موسسه برای انتخاب آقای دكتر بازرگان به عنوان سرپرست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0