چهارشنبه, 4 بهمن 1396

Unable to load control 'DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx'!
The file '/DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx' does not exist.
  نشریات فنی و دستورالعمل ها
  دسته بندي اخبار 
  کد خبر : ۷۲۶۲۷  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۸۲
  کد خبر : ۷۲۶۲۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲۵
  کد خبر : ۷۰۸۴۷  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۱۶
  کد خبر : ۷۰۸۱۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۰۹
  کد خبر : ۷۰۸۰۷  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۸۱
  کد خبر : ۷۰۵۷۸  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۷۳
  صفحه1از41234.بعدي.برو
  IRRI


  Cereal knowledge bank


  تازه هاي خبر
  دسته بندي اخبار 
  کد خبر : ۸۴۱۳۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ 
  ۱۰:۳:۵۵  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۳۲
  کد خبر : ۸۲۰۵۶  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ 
  ۱۳:۳۸:۱۱  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۵۶
  کد خبر : ۸۱۱۸۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ 
  ۱۱:۲۶:۴۳  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۷۸
  کد خبر : ۸۳۴۱۶  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ 
  ۱۳:۰:۱۱  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۰
  کد خبر : ۷۸۰۳۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ 
  ۸:۵۱:۳۴  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۷
  کد خبر : ۸۳۲۸۵  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ 
  ۱۱:۱۲:۱۶  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۷۹
  کد خبر : ۷۶۸۳۸  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ 
  ۱۱:۲۷:۵۶  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۳۴
  کد خبر : ۸۳۱۳۲  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ 
  ۱۰:۲۷:۵۶  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۶۲
  صفحه1از125123456...125.بعدي.برو

  کد خبر : ۸۲۶۱۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
  ۸:۲۷:۴۰  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۴۸
  کد خبر : ۸۲۶۱۲  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
  ۸:۲۵:۱۷  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۴۰
  کد خبر : ۸۲۶۱۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
  ۸:۲۱:۵۵  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۴۳
  کد خبر : ۸۲۵۶۸  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ 
  ۸:۵۹:۳۲  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۴
  کد خبر : ۸۰۸۵۶  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ 
  ۱۱:۳۰:۲۶  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۶۰
  کد خبر : ۸۰۸۳۲  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ 
  ۱۰:۹:۳  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۵۵
  کد خبر : ۷۹۸۶۷  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ 
  ۱۴:۱۳:۲۷  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۶۱
  کد خبر : ۷۹۸۶۶  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ 
  ۱۴:۹:۱۸  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۷۲
  کد خبر : ۷۹۸۶۵  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ 
  ۱۴:۷:۲۱  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۶۵
  کد خبر : ۷۶۹۱۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ 
  ۱۲:۰:۵۵  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۷۷
  صفحه1از6123456.بعدي.برو
  کد خبر : ۸۳۴۵۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ 
  ۱۴:۲۲:۳۱  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۷
  کد خبر : ۸۲۶۲۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
  ۱۰:۲۱:۲۴  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۰
  کد خبر : ۸۳۴۵۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ 
  ۱۴:۲۱:۲۴  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۴
  کد خبر : ۸۲۶۲۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
  ۱۰:۱۴:۵۸  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۹
  کد خبر : ۸۳۴۵۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ 
  ۱۴:۱۹:۴۵  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۱
  کد خبر : ۸۲۶۲۶  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
  ۱۰:۲۵:۸  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۹
  کد خبر : ۸۱۷۹۷  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ 
  ۱۲:۱۲:۱۵  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۳
  کد خبر : ۸۲۶۲۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
  ۱۰:۲۲:۲۹  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۴
  کد خبر : ۸۱۷۹۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ 
  ۱۲:۵:۲۰  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۲
  صفحه1از12123456...12.بعدي.برو
     نمایش تعداد بازدیدها 1527 
     نمایش تعداد بازدیدها 6313 
     نمایش تعداد بازدیدها 6923 
     نمایش تعداد بازدیدها 12214 
  صفحه1از9123456...9.بعدي.برو
     نمایش تعداد بازدیدها 10297 
     نمایش تعداد بازدیدها 8925 
  قابليت كشت برنج با استفاده از آبياري سنترپيوت
  آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.
     نمایش تعداد بازدیدها 12966 
     نمایش تعداد بازدیدها 8200 
     نمایش تعداد بازدیدها 64430 
  صفحه1از512345.بعدي.برو

  خط مشی سالانه

  پوستر
  وضعیت هوای رشت

  سیستم دبیرخانه الکترونیک

  حدیث روز
  حضرت صادق علیه السلام در مورد علائم اهل بهشت فرمود: «اِنَّ لاَِهْلِ الْجَنَّةِ اَرْبَعُ عَلاماتٍ، وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ، وَ لِسانٌ لَطیفٌ وَ قَلْبٌ رَحیمٌ وَ یدٌ مُعْطِیةٌ؛ : اهل بهشت چهار نشانه دارند: سیمای گشاده، زبان نرم و مهربان، قلب مهربان و دست بخشنده..» ( المواعظ العددیه، علی مشكینی، (قم، الهادی) ، ص230)

  سامانه ها

   
   
  تعداد کاربران شناخته نشده (480)
  تعداد کاربران شناخته شده (23)
 • بهزاد شیرزادی
 • روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیر
 • نماینده روابط عمومی مرکز تحقیقات کهگیلویه و بویر ا
 • والح اسماعیلی
 • والح اسماعیلی
 • مهتاب قشقايي
 • کامبیز اسلانی
 • Farhadi.R
 • والح اسماعیلی
 • 900743233
 • نماینده روابط عمومی مرکز تحقیقات همدان
 • زهرا مخبریان
 • نماینده روابط عمومی موسسه تحقیقات رازی
 • موسسه تحقیقات فنی مهندسی
 • یداله پرنوره
 • news
 • نماینده روابط عمومی مرکز تحقیقات کرمانشاه
 • news
 • موسسه تحقیقات فنی مهندسی
 • news
 • بهروز فدایی، حامد یوسف پور
 • FARHAD
 • روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیر
 • گزارش آماری سایت
  آمار کلی
  آمار کل بازدید 773114
  پربیننده ترین روز 13/12/1393
  آمار پر بيننده ترين روز 973
  بازديد امروز 20
  بازديد ديروز 196
  سی روز گذشته
  ميانگين بازديد روزانه 64
  پربيننده ترين ساعت 13 - 14
  آمار پربيننده ترين ساعت 193
  ميانگين بازديد در اين روز هفته 281

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0