بي اطلاعي90درصدمردم ازعوارض قرصهاي برنج

 

رئيس دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني استان زنجان: 90 درصد مردم از عوارض قرص‌هاي برنج بي‌اطلاع هستند

به گزارش افکارنيوز به نقل از ايلنا رئيس دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني استان زنجان گفت: «براساس تحقيقات انجام گرفته در گروههاي مختلف در اين استان 90 درصد مردم از عوارض قرصهاي کشنده برنج شناخت کافي ندارند.»
رحيم سروري در "همايش سراسري خودکشي و رفتارهاي مرتبط با آن" ، گفت: ‌«استفاده از قرصهاي برنج در بين گروههاي مختلف به ويژه در بين دانش آموزان ودانشجويان بدون توجه به عوارض کشنده آن رواج مصرف دارد.»

سروري با اشاره به در دسترس آسان بودن اين قرص‌ها در خواربار فروشي‌ها وعطاري‌ها گفت: «خودکشي با عوامل مختلف فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي کاملا در ارتباط است و توجه ويژه به گروههاي در معرض خطر مي‌تواند بسيار موثر در جلوگيري از اين اقدامات باشد.»

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    5.7.4.0
    V5.7.4.0