قابليت كشت برنج با استفاده از آبياري سنترپيوت

آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.

قابليت كشت برنج با استفاده از آبياري سنترپيوت

در بهار سال 2008 ،احتمال كمبود جهاني برنج تا نزديك به نفطه اوج خود پيشرفت كه موجب ايجاد موج نگراني شد و دولتهاي سراسر جهان را وادار كرد تا توجه بيشتري هم به نتايج اين نوع رويداد و همين طور اثرات حاصل از آن بر نيمي از جهان كه برنج براي آنها ماده غذايي اصلي محسوب می شود داشته باشند.پيامدهاي سياسي و اقتصادي كمبود چهاني با وجود صادر كننده هاي عمده برنج مثل هند كه به طور موقت صادرات خود را متوقف كردند ضربه سختي را وارد كردند.فقيرترين جمعيت هاي جهان ،به دليل گراني برنج به ساير غلات به طور فزاينده اي وابسته شدند و براي بدست آوردن كمك هاي مالي در سطح بين المللي تلاش كردند.در اين زمان بود كه متخصصين آبياري شروع به جستجو در ميان روش هاي ديگر كشت برنج كه با در نظر گرفتن شرايط توپوگرافي و خاك ، از لحاظ آب مصرفي اقتصادي تر و به شرايط اقليمي انعطاف پذير تر باشد دست زدند.

برنج به طور سنتي با روش آبياري غرقابي كشت مي شود،كه عليرغم كاهش علف هاي هرز در آن به نيروي كار زياد و همين طور مقادير زياد آب احتياج است و در نتيجه توليد به مناطقي با شرايط خاص ومناسب از نظر اقليمي و خاك محدود مي شود.

 
                                                                         

  

محققان امريكا با حمايت يكي از توليدكنندگان مطرح جهاني در زمينه تجهيزات تخصصي آبياري ، مجموعه اي را براي آبياري برنج بوسيله سنترپيوت راه اندازي كرده اند.

آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.بر همين اساس محققان گزينه برتر را يافتند. سيستم سنتر پيوت سيستم آبياري مورد علاقه كشاورزان در غرب امريكا مياني كه اولين بار توسط آنها مورد استفاده قرار گرفت مي باشد .در سال 2006 ارزش توليد داخلي برنج 1/88 ميليون دلار بود كه تقريبا نصف آن صادر شد.ايالات متحده امريكا حدود 12 درصد برنج دنيا را توليد مي كند.يك برنامه تحقيقاتي دريكي از 6 ايالت توليد كننده برنج دركنار رودخانه مي سي سي پي آغاز شد تا به بررسي گزينه هاي ممكن در افزايش توليد برنج با رويكرد اصلي ارزيابي و كاهش مصرف آب براي رشد گياهان بپردازد Gene Stevens استاد و عضو پيوسته بخش علوم گياهي دانشكده كشاورزي ،غذا و منابع طبيعي دانشگاه ميسوري كه مسئوليت پرو‍ژه را بر عهده داشت توجه اش را بر روش هاي آبياري و كوددهي براي رشد موثر و بهينه برنج با استفاده از سيستم هاي آبياري سنترپيوت متمركز كرد. متخصصان پيش بيني كرده اند كه امكان كشت برنج با استفاده از اين تكنيك در طولاني مدت مي تواند فرصت هاي چشمگير و بزرگي را براي كشاورزان در كل دنيا فراهم نمايد.براي شروع مي بايست اجازه داده مي شد تا برنج در مزارعي باشيب معتدل تا زياد ،كه در روش غرقابي سنتي غير ممكن است كشت گردد.در ايالت متحده مزارع برنج يك ماه پس از كاشت با 2 الي 4 اينچ آب غرقاب مي شوند.باو جود اينكه اين روش قديمي موثر بوده است ،كشت برنج را در مناطق همجوار آب محدود مي كند.وسعت مزارع زير كشت به دليل فشار هاي شهرنشيني ،كه موجب كم شدن آب در اكثر مناطق توليد كننده برنج شده است، به طور جهاني رو به كاهش است . در يك تلاش براي ذخيره آب و امكان كشت برنج در مزارعي كه توليد هم اكنون در آنها امكان پذير نيست Stevens و همكارانش در حال تعيين و تصميم گيري در مورد بهترين تركيب كود ،روش هاي كشت و كاربردآب هستند.

تيم مذكور همچنين در حال جستجوي بهترين راه هاي كاهش سوخت مورد نياز موتورهاي آبياري و ماشين هاي زراعي هستند كه چالش مهم ديگري در دوام اقتصادي روش هاي جديد است.محققان درمركز تحقيقات دلتاي ميسوري دو رقم برنج و يك رقم هيبريد برنج را با با تركيب مختلفي از آبياري ،كود و علف كش كشت كردند تا ببينند كداميك از برنامه هاي تحت روش آبياري باراني بهتر عمل مي كند. در اكتبر آنها پلات هاي آزمايش را برداشت كردند پلات با بهترين كود و با برنامه كنترل علف هاي هرز عملكرد خوبي داشت.با پيشرفت آزمايش مشخص شد امكان كاهش آب مصرفي تا تقريبا حدود نصف مقداري كه به طور عمده در روش غرقابي مزارع برنج به كار مي رود وجود دارد. در يك مزرعه 6/0 هكتاري با استفاده از روش غرقابي حدود 2 ميليون گالن آب مصرف شد اما در سيستم سنترپيوت با يك ميليون گالن آب عملكرد بهتري نيز بدست آمد.

 

تيم مذكور همچنين در حال جستجوي بهترين راه هاي كاهش سوخت مورد نياز موتورهاي آبياري و ماشين هاي زراعي هستند كه چالش مهم ديگري در دوام اقتصادي روش هاي جديد است.محققان درمركز تحقيقات دلتاي ميسوري دو رقم برنج و يك رقم هيبريد برنج را با با تركيب مختلفي از آبياري ،كود و علف كش كشت كردند تا ببينند كداميك از برنامه هاي تحت روش آبياري باراني بهتر عمل مي كند. در اكتبر آنها پلات هاي آزمايش را برداشت كردند پلات با بهترين كود و با برنامه كنترل علف هاي هرز عملكرد خوبي داشت.با پيشرفت آزمايش مشخص شد امكان كاهش آب مصرفي تا تقريبا حدود نصف مقداري كه به طور عمده در روش غرقابي مزارع برنج به كار مي رود وجود دارد. در يك مزرعه 6/0 هكتاري با استفاده از روش غرقابي حدود 2 ميليون گالن آب مصرف شد اما در سيستم سنترپيوت با يك ميليون گالن آب عملكرد بهتري نيز بدست آمد.

                                                                         
                                                                                      

نظريه كشت برنج با روش آبياري سنترپيوت مفهوم جديدي نيست و به طور متناوب در چندين دهه مورد آزمايش قرار گرفته است.اين روش يك روش تجاري معمول در برزيل شده است. زماني كه احتمال كمبود جهاني برنج به وجود آمد يك گروه همكاري بين المللي براي بررسي امكان انجام آبياري برنج با سيستم سنترپيوت در سطح وسيع تاسيس شد. اعضاي اين گروه را توليدكننده سيستم هاي پيوت و شركتRicetec (توليد كننده برنج هاي هيبريد ) تشكيل مي دادند ساير همكاران اين گروه شامل مركز تحقيقات دلتاي ميسوري و EMBRAPA و سرويس تحقيقاتي برزيل بودند. اين گام اوليه "Cireles for rice" نامگذاري شده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    5.7.4.0
    V5.7.4.0