• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 337
برهمكنش فاصله نشاء و میزان كود نیتروژن بر برخی صفات زراعی و عملكرد دانه چهار ژنوتیپ امیدبخش برنج
* برای دریافت فایل pdf مقاله روی علامت پیوست (بالا سمت چپ) کلیک کنید*
امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0