تازه هاي خبر
  دسته بندي اخبار 
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۶
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۶۰
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۶
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۵۴
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۱
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۴
  صفحه1از211123456...211.بعدي.برو  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۱
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۶۶
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۷۰
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۵۸
  صفحه1از10123456...10.بعدي.برو
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۵۷
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۶۴
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲۲
  صفحه1از20123456...20.بعدي.برو
     نمایش تعداد بازدیدها 1687 
     نمایش تعداد بازدیدها 6461 
     نمایش تعداد بازدیدها 7062 
     نمایش تعداد بازدیدها 12355 
     نمایش تعداد بازدیدها 3382 
     نمایش تعداد بازدیدها 1221 
  صفحه1از6123456.بعدي.برو
     نمایش تعداد بازدیدها 10456 
     نمایش تعداد بازدیدها 9062 
  قابليت كشت برنج با استفاده از آبياري سنترپيوت
  آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.
     نمایش تعداد بازدیدها 13157 
     نمایش تعداد بازدیدها 8326 
     نمایش تعداد بازدیدها 64568 
  صفحه1از512345.بعدي.برو
  نشریات فنی و دستورالعمل ها
  دسته بندي اخبار 
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۴۲
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۷
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۸۴
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۲۱
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۱۶
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۴۱۵
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۷۳
  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۴۸
  صفحه1از3123.بعدي.برو

  <a href="https://www.accuweather.com/fa/ir/rasht/208612/weather-forecast/208612" class="aw-widget-legal">
  <!--
  By accessing and/or using this code snippet, you agree to AccuWeather’s terms and conditions (in English) which can be found at https://www.accuweather.com/en/free-weather-widgets/terms and AccuWeather’s Privacy Statement (in English) which can be found at https://www.accuweather.com/en/privacy.
  -->
  </a><div id="awcc1519809433624" class="aw-widget-current"  data-locationkey="" data-unit="c" data-language="fa" data-useip="true" data-uid="awcc1519809433624"></div><script type="text/javascript" src="https://oap.accuweather.com/launch.js"></script>  آدرس

  نشانی پستی : رشت - کیلومتر 5 جاده رشت به تهران
  کد پستی : 13475-41996
  صندوق پستی : 1658
  تلفن :  33690478     33690052 - 013 - 98+
  نمابر : 33690051 - 013 - 98+
  پست الکترونیکی روابط عمومی : berenj_RRII@areeo.ac.ir


  آمار سایت
  آمار کلی
  آمار کل بازدید 781577
  پربیننده ترین روز 13/12/1393
  آمار پر بيننده ترين روز 973
  بازديد امروز 69
  بازديد ديروز 109
  سی روز گذشته
  ميانگين بازديد روزانه 66
  پربيننده ترين ساعت 9 - 10
  آمار پربيننده ترين ساعت 201
  ميانگين بازديد در اين روز هفته 443

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0