پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تازه های خبر
دسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ 
 | 
تعداد بازدید : ۵۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۴
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۷
صفحه1از173123456...173.بعدي.برو

تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۰
صفحه1از13123456...13.بعدي.برو

برنج‌های سوپر هیبرید و چشم انداز آینده

    تعداد بازدید 2251 
1394/09/25

بي اطلاعي90درصدمردم ازعوارض قرصهاي برنج

    تعداد بازدید 1769 
1390/12/12

خواص آب برنج

    تعداد بازدید 11524 
آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.

قرص برنج همچنان قرباني مي‌گيرد

    تعداد بازدید 65783 
نشریات فنی و دستورالعمل ها
دسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۴
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۵
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۴۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۵۹
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۹۲
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۹۴
صفحه1از512345.بعدي.برو

مجله ترویجی شالیزار


<a href="https://www.accuweather.com/fa/ir/rasht/208612/weather-forecast/208612" class="aw-widget-legal">
<!--
By accessing and/or using this code snippet, you agree to AccuWeather’s terms and conditions (in English) which can be found at https://www.accuweather.com/en/free-weather-widgets/terms and AccuWeather’s Privacy Statement (in English) which can be found at https://www.accuweather.com/en/privacy.
-->
</a><div id="awcc1519809433624" class="aw-widget-current"  data-locationkey="" data-unit="c" data-language="fa" data-useip="true" data-uid="awcc1519809433624"></div><script type="text/javascript" src="https://oap.accuweather.com/launch.js"></script>آدرس

 

نشانی پستی : رشت - کیلومتر 5 جاده رشت به تهران                                            تماس با بخش پشتیبانی ساب‌پورتال:

کد پستی : 13475-41996                                                     مدیر فنی: دکتر مهدی جلائیان    mahdi_jalaeian@yahoo.com
صندوق پستی : 1658                                                                            پشتیبانی: مهندس محمدرضا عابدینی         b.abedini@areeo.ac.ir

تلفن : 33690836-33690775-33690052-013-98+                              خانم نرگس بلوکی            nargessbolouki@gmail.com

نمابر : 33690051 - 013 - 98+

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Address: Rasht, Guilan province, IRAN                    Phone Number: +98-013-33690073

P. O. Box: 1658                                                          Fax Number: +98-013-33690051 

Postal Code: 41996-13475                                         E-Mail: info.rice@areeo.ac.ir


5.3.12.0
V5.3.12.0