پنج‌شنبه, 27 مهر 1396

Unable to load control 'DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx'!
The file '/DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx' does not exist.

نشریات فنی و دستورالعمل ها

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۷۲۶۲۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۸
کد خبر : ۷۲۶۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۰
کد خبر : ۷۰۸۴۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۶۷
کد خبر : ۷۰۸۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۶۰
کد خبر : ۷۰۸۰۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۴۸
کد خبر : ۷۰۵۷۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۳۳
صفحه1از41234.بعدي.برو
IRRI


Cereal knowledge bank


تازه هاي خبر Xml...

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۸۱۴۲۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ 
۱۴:۳۴:۳۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۰
کد خبر : ۸۰۴۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ 
۱۳:۴:۵۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۱
کد خبر : ۷۸۰۳۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ 
۸:۵۱:۳۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۴
کد خبر : ۸۱۱۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ 
۱۱:۲۶:۴۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۱
کد خبر : ۷۶۸۳۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ 
۱۱:۲۷:۵۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۶
کد خبر : ۸۱۱۵۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ 
۱۳:۴۲:۴۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۲
کد خبر : ۸۰۷۹۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ 
۱۴:۳:۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۵
کد خبر : ۷۶۵۶۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ 
۱۳:۹:۲۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۱
صفحه1از125123456...125.بعدي.برو

کد خبر : ۸۰۸۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ 
۱۱:۳۰:۲۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۶
کد خبر : ۸۰۸۳۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ 
۱۰:۹:۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲
کد خبر : ۷۹۸۶۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ 
۱۴:۱۳:۲۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۳
کد خبر : ۷۹۸۶۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ 
۱۴:۹:۱۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۰
کد خبر : ۷۹۸۶۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ 
۱۴:۷:۲۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۳
کد خبر : ۷۶۹۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ 
۱۲:۰:۵۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۶
کد خبر : ۷۶۹۱۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ 
۱۱:۵۵:۴۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۶
کد خبر : ۷۵۴۴۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ 
۱۳:۸:۲۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۶
کد خبر : ۷۵۴۴۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ 
۱۳:۲:۵۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۲
کد خبر : ۷۵۴۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ 
۱۲:۵۷:۳۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۸
صفحه1از6123456.بعدي.برو
کد خبر : ۸۰۸۵۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ 
۱۱:۱۲:۴۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰
کد خبر : ۷۹۸۶۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ 
۱۳:۵۹:۵۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۳
کد خبر : ۸۰۸۴۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ 
۱۱:۱۱:۳۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶
کد خبر : ۷۹۸۶۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ 
۱۳:۵۷:۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۷
کد خبر : ۸۰۸۴۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ 
۱۱:۹:۱۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶
کد خبر : ۷۹۸۵۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ 
۱۳:۵۱:۴۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۱
کد خبر : ۸۰۸۴۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ 
۱۰:۵۹:۵۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷
کد خبر : ۷۹۸۵۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ 
۱۳:۵۰:۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۸
کد خبر : ۸۰۸۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ 
۱۰:۵۷:۱۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹
کد خبر : ۷۹۸۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ 
۱۳:۴۹:۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۶
صفحه1از11123456...11.بعدي.برو
  تعداد بازدیدها 1492 
  تعداد بازدیدها 6272 
  تعداد بازدیدها 6892 
  تعداد بازدیدها 12179 
صفحه1از9123456...9.بعدي.برو
  تعداد بازدیدها 10268 
  تعداد بازدیدها 8895 
قابليت كشت برنج با استفاده از آبياري سنترپيوت
آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.
  تعداد بازدیدها 12865 
  تعداد بازدیدها 8171 
  تعداد بازدیدها 64392 
صفحه1از512345.بعدي.برو

خط مشی سالانه


پوستر
وضعیت هوای رشت


سیستم دبیرخانه الکترونیک


حدیث روز

حضرت صادق علیه السلام در مورد علائم اهل بهشت فرمود: «اِنَّ لاَِهْلِ الْجَنَّةِ اَرْبَعُ عَلاماتٍ، وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ، وَ لِسانٌ لَطیفٌ وَ قَلْبٌ رَحیمٌ وَ یدٌ مُعْطِیةٌ؛ : اهل بهشت چهار نشانه دارند: سیمای گشاده، زبان نرم و مهربان، قلب مهربان و دست بخشنده..» ( المواعظ العددیه، علی مشكینی، (قم، الهادی) ، ص230)

سامانه ها

 
 
تعداد کاربران شناخته نشده (2116)
تعداد کاربران شناخته شده (15)
 • حمید
 • admin
 • موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال
 • فیروزیار
 • news
 • admin
 • سیدتقی سیدمظهری
 • news
 • admin
 • news
 • admin
 • admin
 • مهری مداحی گیوی
 • بهزاد شیرزادی
 • مهری مداحی گیوی
 • گزارش آماری سایت

  آمار کلی
  آمار کل بازدید 767531
  پربیننده ترین روز 13/12/1393
  آمار پر بيننده ترين روز 973
  بازديد امروز 25
  بازديد ديروز 85
  سی روز گذشته
  ميانگين بازديد روزانه 57
  پربيننده ترين ساعت 10 - 11
  آمار پربيننده ترين ساعت 202
  ميانگين بازديد در اين روز هفته 180

  DOURAN Portal V3.9.8.8

  V3.9.8.8