چهارشنبه, 17 ژانويه 2018

Unable to load control 'DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx'!
The file '/DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx' does not exist.
  نشریات فنی و دستورالعمل ها
  دسته بندي اخبار 
  کد خبر : ۷۲۶۲۷  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۷۳
  کد خبر : ۷۲۶۲۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۱۹
  کد خبر : ۷۰۸۴۷  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۱۱
  کد خبر : ۷۰۸۱۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۰۴
  کد خبر : ۷۰۸۰۷  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۷۷
  کد خبر : ۷۰۵۷۸  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ 
   | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۶۹
  صفحه1از41234.بعدي.برو
  IRRI


  Cereal knowledge bank


  تازه هاي خبر
  دسته بندي اخبار 
  کد خبر : ۸۴۱۳۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ 
  ۱۰:۳:۵۵  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۱
  کد خبر : ۸۲۰۵۶  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ 
  ۱۳:۳۸:۱۱  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۵۰
  کد خبر : ۸۱۱۸۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ 
  ۱۱:۲۶:۴۳  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۷۰
  کد خبر : ۸۳۴۱۶  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ 
  ۱۳:۰:۱۱  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۸۹
  کد خبر : ۷۸۰۳۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ 
  ۸:۵۱:۳۴  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۳
  کد خبر : ۸۳۲۸۵  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ 
  ۱۱:۱۲:۱۶  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۷۳
  کد خبر : ۷۶۸۳۸  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ 
  ۱۱:۲۷:۵۶  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲۸
  کد خبر : ۸۳۱۳۲  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ 
  ۱۰:۲۷:۵۶  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۵۵
  صفحه1از125123456...125.بعدي.برو

  کد خبر : ۸۲۶۱۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
  ۸:۲۷:۴۰  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۴۶
  کد خبر : ۸۲۶۱۲  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
  ۸:۲۵:۱۷  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۶
  کد خبر : ۸۲۶۱۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
  ۸:۲۱:۵۵  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۸
  کد خبر : ۸۲۵۶۸  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ 
  ۸:۵۹:۳۲  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۱
  کد خبر : ۸۰۸۵۶  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ 
  ۱۱:۳۰:۲۶  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۵۶
  کد خبر : ۸۰۸۳۲  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ 
  ۱۰:۹:۳  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۵۰
  کد خبر : ۷۹۸۶۷  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ 
  ۱۴:۱۳:۲۷  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۵۸
  کد خبر : ۷۹۸۶۶  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ 
  ۱۴:۹:۱۸  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۶۶
  کد خبر : ۷۹۸۶۵  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ 
  ۱۴:۷:۲۱  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۶۰
  کد خبر : ۷۶۹۱۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ 
  ۱۲:۰:۵۵  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۷۱
  صفحه1از6123456.بعدي.برو
  کد خبر : ۸۳۴۵۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ 
  ۱۴:۲۲:۳۱  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۳
  کد خبر : ۸۲۶۲۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
  ۱۰:۲۱:۲۴  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۶
  کد خبر : ۸۳۴۵۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ 
  ۱۴:۲۱:۲۴  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۰
  کد خبر : ۸۲۶۲۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
  ۱۰:۱۴:۵۸  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۶
  کد خبر : ۸۳۴۵۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ 
  ۱۴:۱۹:۴۵  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۱۸
  کد خبر : ۸۲۶۲۶  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
  ۱۰:۲۵:۸  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۵
  کد خبر : ۸۱۷۹۷  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ 
  ۱۲:۱۲:۱۵  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۰
  کد خبر : ۸۲۶۲۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ 
  ۱۰:۲۲:۲۹  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۳۰
  کد خبر : ۸۱۷۹۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ 
  ۱۲:۵:۲۰  | 
  نمایش تعداد بازدیدها : ۲۹
  صفحه1از12123456...12.بعدي.برو
     نمایش تعداد بازدیدها 1522 
     نمایش تعداد بازدیدها 6307 
     نمایش تعداد بازدیدها 6918 
     نمایش تعداد بازدیدها 12208 
  صفحه1از9123456...9.بعدي.برو
     نمایش تعداد بازدیدها 10294 
     نمایش تعداد بازدیدها 8921 
  قابليت كشت برنج با استفاده از آبياري سنترپيوت
  آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.
     نمایش تعداد بازدیدها 12960 
     نمایش تعداد بازدیدها 8194 
     نمایش تعداد بازدیدها 64427 
  صفحه1از512345.بعدي.برو

  خط مشی سالانه

  پوستر
  وضعیت هوای رشت

  سیستم دبیرخانه الکترونیک

  حدیث روز
  حضرت صادق علیه السلام در مورد علائم اهل بهشت فرمود: «اِنَّ لاَِهْلِ الْجَنَّةِ اَرْبَعُ عَلاماتٍ، وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ، وَ لِسانٌ لَطیفٌ وَ قَلْبٌ رَحیمٌ وَ یدٌ مُعْطِیةٌ؛ : اهل بهشت چهار نشانه دارند: سیمای گشاده، زبان نرم و مهربان، قلب مهربان و دست بخشنده..» ( المواعظ العددیه، علی مشكینی، (قم، الهادی) ، ص230)

  سامانه ها

   
   
  تعداد کاربران شناخته نشده (14)
  تعداد کاربران شناخته شده (0)
  گزارش آماری سایت
  آمار کلی
  آمار کل بازدید 772474
  پربیننده ترین روز 13/12/1393
  آمار پر بيننده ترين روز 973
  بازديد امروز 95
  بازديد ديروز 96
  سی روز گذشته
  ميانگين بازديد روزانه 56
  پربيننده ترين ساعت 11 - 12
  آمار پربيننده ترين ساعت 258
  ميانگين بازديد در اين روز هفته 296